Hapi trumma

Hapi drumHapi trumman uppfanns av Grahm Doe och Tricia Kelly och har gått att köpa på den officiella hemsidan Hapidrum.com sedan 2008. En Hapi trumma (eller HAPI Drum) är med andra ord både ett instrument och ett varumärke.

Hur du spelar

En Hapi trumma låter inte alls som en typisk trumma, men ganska likt en vibrafon och asiatiskt i allmänhet. Ljudet anbringas av att man slår på någon av ”tungorna” som är markerade på ovansidan. Det finns vanligtvis åtta tungor, eller slagytor om man så vill, vilka ger ifrån sig olika toner.

En Hapi trumma är stämd efter en viss tonart eller skala och vanliga skalor är dur, pentatonisk skala  och den exotiska skalan akebono. Ljuden som alstras utgörs av olika toner och tonhöjder från en viss tonart.

Det går att spela med fingrarna eller händerna (beroende på modell) samt med klubbor. Materialet är stål. Instrumentet får anses som enkelt att börja spela. 

Pris

En Hapi Trumma finns i många modeller och dessa kostar någonstans runt 2 000-4 000 kronor.

Mer om hur det går till att spela och hur det låter kan du få reda på i klippet nedan.

Liknande slaginstrument
Vibrafon; Marimba.