Trumpinnar (trumstockar)

Trumpinnar eller trumstockar som det också heter används av musikern som sitter vid ett trumset. Trumpinnar är gjorda i trä, vanliga träslag är hickory och lönn. Vid ena änden smalnar den cylindriska pinnen av och längst ut på den finns ut en knopp.

Att hålla i trumpinnarna

Försök hålla trumpinnarna i ett löst grepp medan du greppar om trumpinnen med alla fingrar runt, men framför allt med pekfingret som ska möta tummen ungefär ¾ långt upp mot den tjocka änden. (Det existerar alternativa grepp, men dessa är mindre vanliga så det nämnda sättet rekommenderas.)

Att spela med trumpinnarna

När du spelar med pinnarna eller stockarna mot trummorna ska kontakten inte ske enbart med spetsarna utan också en del av nedersta delen. Den nedersta delen är alltså där den smalare änden finns.

Storlekar

Två trumpinnarTrumpinnar finns i olika storlekar och har då särskilda beteckningar bestående av siffror samt bokstäverna A, B och S. Betydelsen kan dock kan variera hos olika tillverkare.

Siffrorna anger tjockleken hos pinnarna och motsägelsefullt är det på det viset att ju högre siffror desto smalare stockar. Sedan tillkommer bokstäver, vilket anger hur kraftiga dem är.

A står för ”orkester” och dessa trumpinnar är tunna. B står för ”band” och dessa trumpinnar är följaktligen kraftigare än vad gäller för A. S slutligen som står för ”street” är de kraftigaste pinnarna. Med tjockare trumstockar kommer ljudet bli högre då du spelar.

Designade stockar

Vill du sticka ut finns möjligheten med stockar från Tamas Design Stick Series:

Trumstockar med specialdesign

Gummitoppar i träningssyfte

Vill du träna utan att det låter mycket eller på andra ytor än trumskinn utan att förstöra trumstockarna finns det gummitoppar att köpa som kan träs på ändarna. Kolla till exempel efter Tama TCP20 Silent Tips.

Läs mer om Trumvispar